Mariart school of make up and hair

För ett tag sedan höll jag i avslutningsplåtningen för Eleverna på Mari art. En heldags plåtning och en hel del retusch för att göra modellerna så ”plastiga” som möjligt (Efter rektorns önskemål).